SSC ProtectionSSC ProtectionSSC CheckSSC OchronaProtección anti-cheat SSC
info@gamed.de Login
 

SSC Ochrona

 

Skuteczna ochrona przed Cheats po stronie serweraTryb ochrony można aktywować na gamed interfejsu WWW. Po aktywacji, dane serwera są sprawdzane na zmiany i przywróceniu do pierwotnego stanu zgodnego lub ESL przed ponownym uruchomieniu serwera. Po ponownym uruchomieniu komputera, "chronione" serwerów i jest w 100% wolne od zmodyfikowanych plików. Uruchomiona w trybie chronionym, nie mogą być zmieniane, dopóki ochrona jest wyłączona.Okres aktywacji i dezaktywacji ochrony SSC jest w naszej bazie danych i można przeczytać tutaj.Gamed! SSC Ochrona certyfikat jest oczywiście ESL